U bent hier

Home

Training 'Spraakafzien bij slechthorenden en plots- en laatdoven'

a.h.v. het Werkboek Spraakafzien

 

GGMD voor Doven en slechthorenden

(Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening)

 

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor logopedisten, die willen starten met, of hun kennis willen opfrissen van, het begeleiden van slechthorenden en plots- en laatdoven bij het verbeteren van communicatie, waarbij spraakafzien een belangrijke rol speelt. Dit kunnen logopedisten zijn in de vrije vestiging, werkzaam op een audiologisch centrum of in een zorg- of onderwijsinstelling.

We gaan uit van voldoende basiskennis bij de logopedist; hiervoor wordt een literatuurlijst verstrekt.

 

Cursus

GGMD en NCPLD (Nederlands Centrum voor Plots- en laatdoven) heeft in samenwerking met een groep ervaren logopedisten* het Werkboek Spraakafzien ontwikkeld. Sinds 2012 is dit Werkboek vrij te downloaden via http://www.ggmd.nl/derden/logopedisten/vragenlijst-logopedisten-spraakafzien/.

Het Werkboek bestaat uit informatie voor de logopedist en oefeningen voor de cursisten. 

De logopedist leert in deze cursus werken met het Werkboek Spraakafzien, waarbij communicatiestrategieën en het technisch spraakafzien aan bod komen. Op één van de cursusdagen wordt een les in groepsverband nagebootst waarbij de cursisten ervaren wat het is om slechthorend te zijn. De cursus geeft informatie over de verschillende groepen slechthorenden en hun problematiek. Het programma is voornamelijk gericht op behandeling van volwassenen.

Er is ruimte tussen de cursusdagen gepland om de behandelde vaardigheden in praktijk te kunnen brengen en om voor te bereiden op de volgende cursusdag.

Het Werkboek Spraakafzien wordt tijdens de cursus verstrekt.

 

*GGMD heeft hiervoor samengewerkt met de logopedisten Caroline van Daelen, Hella Allessie, Paula Hettinga en Kristel Cobussen, die de inhoud van het Werkboek hebben ontwikkeld. De Stichting Plotsdoven heeft zitting gehad in de redactieraad.
 

 

Docenten

 

De opleiding wordt verzorgd door Caroline van Daelen, logopediste. Caroline voert sinds 9 jaar een particuliere praktijk. Ze heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van slechthorende kinderen en volwassenen. Daarnaast behandelt ze ook kinderen en volwassenen die een CI hebben gekregen. Voordat ze met haar eigen praktijk startte, was ze werkzaam binnen een Audiologisch Centrum, waar ze regelmatig les gaf (over slechthorendheid) aan verpleegkundigen van verzorgings- en verpleeghuizen.

Daarnaast worden een aantal slechthorende gasten uitgenodigd die ervaring hebben met spraakafzien en hun ervaringen delen. Zij zullen tevens als 'proefpersoon' optreden voor de praktijkoefeningen.

 

 

 

 

Programma onderdelen:

 • Communicatie
  • communicatiestrategieën
 • Spraakafzien
  • theorie
  • opbouw werkboek
  • praktijk aan de hand van het werkboek
  • casus
  • groepsles met simulatie slechthorendheid
 • Werken met groepen, zoals
  • praktische voorwaarden
  • de groepssamenstelling en contra-indicaties
  • werkwijze in de groep
 • Doelgroepen en hun problematiek, interviews met ervaringsdeskundigen

 

Leerdoelen:

De cursist/logopedist is voldoende toegerust om de communicatieve revalidatie van de slechthorende te verzorgen.

Dus de logopedist

 • beheerst de kennis en vaardigheden van het spraakafzien
 • kan werken met het Werkboek Spraakafzien
 • heeft enige kennis van het vormen van groepen en groepsprocessen
 • is op de hoogte van de problematiek van slechthorendheid en plots- en laatdoofheid en de gevolgen ervan, met name de communicatie, en kan deze informatie overdragen
 • is op de hoogte van audiologisch-technische en communicatieve  oplossingen en verwijsmogelijkheden voor psychosociale hulpverlening.

 

Werkvormen:

 • Informatieoverdracht
 • Interviews
 • Rollenspellen
 • Huiswerkopdrachten, zoals praktijkoefeningen, stellingen, casus.

 

 

Contacturen: 3 x 6 uur

Zelfstudie-uren: 12 uur

Data: woensdag 9 maart, donderdag 24 maart en maandag 11 april 2016

Aanvangstijd: 9.30-16.30 uur

Groepsgrootte: maximaal 16

Locatie: Gouda, Büchnerweg 3, 2803 GR, hoofdkantoor GGMD voor doven en slechthorenden (0800-3374667)

 

Cursuskosten: €650,- inclusief het Werkboek Spraakafzien

Materiaal: Werkboek Spraakafzien, bijlagen in reader

Accreditatie: Ja, 26 punten (www.pe-online.org ID 220821)

 

Aanmelden:

U kunt informatie vragen of u aanmelden bij:

Marijke Hartings

Coördinator communicatietrainingen bij GGMD

m.hartings@ggmd.nl

 

 

 

...
Cursus kosten: €
1.063,50
Cursusdata:
zaterdag, mei 22, 2021
Cursuslocatie:
Utrecht
Bedrijfsnaam: