U bent hier

Home

Coachend naar Gedragsverandering: Communicatie met Affectie! 2015

2-daagse cursus met workshops

 

Communiceren doen we allemaal. Het lijkt iets te zijn waarvoor we geen cursus nodig hebben:  juist omdat we het al 'doen'.  We zijn bekend met veel manieren van communiceren, manieren die we meestal onbewust toepassen.

Binnen de 'care' en de 'cure' is de wijze van communiceren van het grootste belang. Als hulpverlener heb je als doel de cliënt te brengen tot een gedragsverandering om zo te komen tot vermindering of elimineren van bestaande problematiek. Met de cursus 'Coachend naar Gedragsverandering' wordt een middel aangereikt om in samenwerking met een cliënt te komen tot inbedding, integratie van een nieuw gedrag in het 'zijn' van de cliënt.

Vorm
2-Daagse cursus met workshops. Theorie en praktische oefeningen worden frequent afgewisseld, waarbij de nadruk ligt op het verwerven van praktische vaardigheden.

Doelgroep
Alle medici en paramedici die hun cliënten willen brengen tot gedragsveranderingen.

Doel van de cursus:
In de cursus wordt vanuit de gedachtegang van Rogers, Wexler en Bandura een psychologische onderbouwing gegeven aan de visie dat communicatie binnen de hulpverlening gebaseerd moet zijn op affectie. Er wordt gebruik gemaakt van het gespreksmodel van Egan en geoefend met verscheidene gesprekstechnieken. Ook komen, vanuit een nieuw gezichtspunt, weerstanden en de waarden van weerstand ter sprake. De neurologische niveaus van Bateson/Dilts en verschillende gezichtspunten vanuit het mensgericht coachen zijn tevens opgenomen in de cursus. Tenslotte komen allergieën (kernkwaliteiten) en aannames (RET) in ruime mate aan bod. Vanuit het theoretische kader worden vaardigheden geoefend met als doel om in samenwerking met een cliënt te komen tot inbedding en integratie van een nieuw gedrag in het 'zijn' van de cliënt.

Accreditatie
De accreditatie voor logopedisten, diëtisten, ergotherapeuten, huidtherapeuten, optometristen, orthoptisten, MBB’er, mondhygiënisten, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck en podotherapeuten bedraagt 16 punten onder nummer 121049. De cursus werd voor algemeen fysiotherapeuten door KNGF geaccrediteerd voor 15 punten onder nummer 6003. Voor verloskundigen is de cursus geaccrediteerd voor 13 punten onder nummer 121049. Voor gewichtsconsulenten is de cursus voor 6 punten geaccrediteerd.

U kunt zich inschrijven door te mailen naar l.pascal@einders.nl en te vragen naar het inschrijfformulier. U krijgt dan zo snel mogelijk het inschrijf formulier toegestuurd.

Cursusdata: 19 en 26 november 2015, Apeldoorn
Kosten: € 490,00 (inclusief koffie/thee, lunch en cursusmaterialen)
Cursustijden: 9.00 tot 16.30 uur.
Aantal deelnemers: 10-18 deelnemers.

...
Cursus kosten: €
1.063,50
Cursusdata:
zaterdag, mei 22, 2021
Cursuslocatie:
Utrecht
Bedrijfsnaam: